Phân xưởng Đúc khuôn cát

Máy bắn bi mâm quay

Máy bắn bi mâm quay

Dây chuyền trộn cát

Máy bắn bi thùng quay


/equipment/phan-xuong-duc-khuon-cat