Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • 7-3-1979 : Được thành lập với tên gọi Xí nghiệp Liên hiệp Máy Công cụ.
 • 1992 : Đổi tên thành Công ty Cơ khí Chế tạo máy Sài Gòn.
 • 1995 : Sát nhập thêm Xí nghiệp Nông cơ Thống nhất và đổi tên thành Công ty Chế tạo máy Sài Gòn.
 • 1996 : Sát nhập thêm Xí nghiệp Nhôm Việt nam vào công ty.
 • 2005 : Trở thành công ty thành viên của Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Sài gòn.
 • 2007 : Trở thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc Kim loại Sài gòn (Sameco).

NGÀNH NGHỀ CHỦ YẾU

 • Đúc kim loại - Gia công cơ khí - Thí nghiệm vật liệu kim loại.
 • Vốn điều lệ : 30 tỷ VND ,trong đó vốn Nhà nước chiếm 67%.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

​   Diện tích văn phòng, nhà xưởng khoảng: 15.000 m2,gồm:

 • Xưởng đúc:
  • Đúc khuôn cát:   Công suất thiết kế 120 - 150 tấn
                                 Công suất hiện tại 60 - 80 tấn/ tháng
  • Đúc lost wax:      Công suất thiết kế 60 tấn
                                 Công suất hiện tại 10 - 15 tấn/tháng
 • Xưởng gia công cơ khí: Với gần 30 máy cắt gọt kim loại , trong đó có 10 máy CNC
 • Phòng kiểm tra vật liệu: Với đầy đủ các thiết bị như kiểm tra cơ tính,thành phần hóa học,kết cấu tinh thể..của kim loại
 • Văn phòng & Kho bãi : 3.000m2

  Lực lượng lao động hiện nay của công ty khoảng 70 người , trong đó có trên 10 kỹ sư


/gioi-thieu